Κλιματολογία του κέντρου Αθηνών: Μεταβολές λόγω κλιματικής αλλαγής.

Έως και σήμερα έχουν δημοσιευθεί χιλιάδες έρευνες οι οποίες περιγράφουν την ίδια κατάσταση όσον αφορά το κλίμα του μέλλοντος στον πλανήτη που ζούμε. Θέρμανση του κλίματος. Σε συνδυασμό με την… Κλιματολογία του κέντρου Αθηνών: Μεταβολές λόγω κλιματικής αλλαγής.Read more