Είδος υετού ICON-EU

icon-eu_weather_type

Ώρες ανανέωσης: 03:25 UTC και 15:25 UTC κάθε ημέρας