Υετός GFS

gfs_prec

Ώρες ανανέωσης: 03:55 UTC και 15:55 UTC κάθε ημέρας