Θερμοκρασία 850 hPa ICON-EU

gfs_prec

Ώρες ανανέωσης: 03:25 UTC και 15:25 UTC κάθε ημέρας